Điều khoản

Về Chính sách Bảo mật

Chúng tôi, tại Viện Nghiên cứu Fucoidan NPO, nhận ra tầm quan trọng của thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ, số điện thoại, tuổi, v.v…, hãy chú ý để bảo vệ thông tin cá nhân.

Thu thập Thông tin cá nhân

Chúng tôi nói với người dùng về mục đích sử dụng thông tin cá nhân nếu việc đó là cần thiết để họ cung cấp thông tin cá nhân, và chúng tôi nhận được sự đồng ý cho việc đó.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi giới hạn việc sử dụng các thông tin cá nhân đã được thu thập của trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích của việc thu thập và đưa ra sự xem xét cẩn trọng để sử dụng thông tin đó mà không làm tổn hại đến quyền lợi của người dùng.

Phương pháp quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi quản lý tất cả các thông tin cá nhân được cung cấp bởi người dùng một cách thích hợp. Ngoài ra, chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của họ bằng cách sử dụng các biện pháp an ninh thích hợp và hợp lý, không những để ngăn chặn sự rò rỉ thông tin ra bên ngoài, mà còn để ngăn chặn sự mất mát, hủy hoại và thay đổi thông tin cá nhân cũng như sự truy cập trái phép từ bên ngoài .

Cung cấp Thông tin cá nhân

Chúng tôi không tiết lộ và cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho một bên thứ ba nào khác ngoài nhà thầu gia công phần mềm của chúng tôi mà không cần sự đồng ý người dùng. Tuy nhiên, nếu chúng tôi được yêu cầu phải tiết lộ những thông tin đó theo các quy định của pháp luật, chúng tôi có thể tiết lộ và cung cấp thông tin mà không cần sự đồng ý người dùng.

Tiết lộ, sửa đổi, v.v. của Thông tin cá nhân

Nếu người dùng của chúng tôi yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân đã đăng ký, chúng tôi tiết lộ thông tin mà không chậm trễ trong một phạm vi hợp lý. Điều này không được áp dụng, tuy nhiên, với trường hợp có nguy cơ rủi ro đến các quyền của bất kỳ bên thứ ba hoặc các trường hợp mà chúng tôi xác định rằng yêu cầu đó sẽ gây trở ngại cho hoạt động của chúng tôi. Ngoài ra, nếu người dùng yêu cầu sửa đổi và xóa các thông tin cá nhân mà họ đã đăng ký, chúng tôi sửa đổi và xóa thông tin đó không chậm trễ trong một phạm vi có thể.

Quyền riêng tư California

Luật Dân sự California Mục 1798.83 cho phép khách hàng của chúng tôi là những người dân California được yêu cầu một số thông tin liên quan đến bất kỳ việc tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba với các mục đích tiếp thị trực tiếp. Tuy nhiên, tại thời điểm này, chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba với mục đích tiếp thị trực tiếp.

Sử dụng Cookie

Website của chúng tôi sử dụng cookie. Cookies là các tập tin dữ liệu rất nhỏ (mã hóa) mà các trang web dùng cho việc quản lý hồ sơ vào ổ đĩa cứng của máy tính của người dùng. Những thông tin này được sử dụng với mục đích nắm bắt lịch sử sử dụng nội dung và xu hướng sử dụng của người dùng trên trang web của chúng tôi, nhưng không phải với mục đích nhận dạng người dùng. Cookies không bao giờ phát hành tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại và số thẻ tín dụng của người dùng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các cookie cho các mục đích đảm bảo an ninh và cung cấp các thông tin thích hợp cho người dùng. Bằng cách cấu hình trình duyệt, người dùng của chúng tôi có thể từ chối nhận một cookie, được thông báo nhận được một cookie mới và vô hiệu hóa các chức năng của các tập tin cookie.

Xem xét Chính sách Bảo mật

Chúng tôi xem xét và cải thiện các chính sách nêu trên về việc xử lý các thông tin cá nhân của người dùng, khi cần thiết. Hơn nữa, chúng tôi có thể thực hiện việc thay đổi Chính sách Bảo mật này mà không cần thông báo trước.

Ngày nay, nghiên cứu của Fucoidan cho thấy rằng Fucoidan có rất nhiều chức năng như “ tác dụng chống khối u”, “làm giảm hàm lượng cholesterol”, “làm giảm huyết áp” và “chức năng chống vi khuẩn”

Trở lại đầu trang