Tạp chí và các tài liệu khoa học có liên quan đến Fucoidan

Hội nghị dinh dưỡng Châu Á lần thứ 12 vào ngày 14 đến ngày 18 tháng 5 năm 2015 tại Yokohama, Nhật Bản

Hiệp hội Khoa học và Công nghệ thực phẩm Nhật Bản lần thứ 61 ngày 28 đến ngày 30 tháng 8 năm 2014 tại Fukuoka (Nhật bản)

(Hội nghị thường niên lần thứ 101 của Hiệp hội nghiên cứu Miễn dịch Mỹ 2014)
Ngày 2 đến ngày 6 tháng 5 năm 2014 tại Pittsburgh(USA)

Hiệp hội Nghiên cứu Chức năng Sinh học Nhật Bản năm 2013, tổ chức ngày 20 tháng 7 năm 2013 tại Kumamoto(Nhật Bản)

(Hội nghị thường niên lần thứ 99 của Hiệp hội nghiên cứu Miễn dịch Mỹ 2012)
Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 5 năm 2012 Boston( Mỹ)

(Hiệp hội Quốc tế Dược thực phẩm và Thực phẩm chức năng)
Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10 năm 2010 tại Bali(Indonesia)

Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 10 năm 2005 tại Anaheim( Mỹ)

Hiệp hội Nghiên cứu Chức năng Sinh học Nhật Bản 2011 tổ chức ngày 2 tháng 7 năm 2011 tại Fukuoka( Nhật Bản)

Hiệp hội Nghiên cứu Chức năng Sinh học Nhật Bản 2010 tổ chức ngày 12 tháng 6 năm 2010 tại Fukuoka( Nhật Bản)

Ngày nay, nghiên cứu của Fucoidan cho thấy rằng Fucoidan có rất nhiều chức năng như “ tác dụng chống khối u”, “làm giảm hàm lượng cholesterol”, “làm giảm huyết áp” và “chức năng chống vi khuẩn”

Trở lại đầu trang