Tác dụng chống khối u

Tác dụng chống khối u

Thí nghiệm được tiến hành với bốn nhóm chuột, đã được lai tạo giống, trong 23 ngày, trong điều kiện thức ăn được kiểm soát, được cho ăn hợp chất Fucoidan chiết xuất từ tảo Mozuku (Nemacystus Decipiens), hợp chất Fucoidan chiết xuất từ tảo Mekabu (rễ của tảo bẹ Laminaria Japonica) và chiết xuất từ sợi nấm Agaricus.

So sánh trọng lượng của của các tế bào Sarcoma ( bướu thịt) trong mỗi nhóm, và trừ nhóm kiểm soát, quan sát thấy có sự giảm đáng kể trong tất cả các nhóm.

Trọng lượng khối u

Tác dụng của Fucoidan trong việc ức chế khối u phát triển (n=7)


  (Được báo cáo bởi Hiệp hội Miễn dịch Tự nhiên lần thứ 8)
(Được báo cáo bởi Hội nghị Quốc tế về Miễn dịch lần thứ 12)

Tác dụng của Fucoidan trong việc ức chế khối u phát triển

Tác dụng của Fucoidan trong việc ức chế khối u phát triển


  (Được báo cáo bởi Hiệp hội Miễn dịch Tự nhiên lần thứ 8)
(Được báo cáo bởi Hội nghị Quốc tế về Miễn dịch lần thứ 12)


Tác dụng chống khối u

[1]Kiểm tra tác dụng chống khối u trong các tế bào ung thư
Tác dụng chống khối u của Fucoidan, có nguồn gốc từ tảo Mozuku (Nemacystus Decipiens), được đánh giá bằng cách xác định tỷ lệ sống sót của tế bào sống. Fucoidan được thêm vào các tế bào bình thường PBL(máu ngoại vi dòng Lympho) và tế bào Molt- 4( tế bào khối u bạch cầu Lympho cấp tính được cấy trên cơ thể người), và tỷ lệ sống sót của chúng đã được so sánh. Nồng độ giảm phụ thuộc vào tỷ lệ sống sót đã được quan sát với các tế bào Molt-4. Tuy nhiên, tỷ lệ tế bào PBL không bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của Fucoidan. Do đó, Fucoidan xuất hiện để có ảnh hưởng đặc biệt trên các tế bào ung thư.

[2]Kiểm tra tác dụng chống khối u trên động vật thí nghiệm
Để đánh giá tác dụng chống khối u của Fucoidan, sarcoma 180 (tế bào sarcoma được cấy trên cơ thể chuột), tiêm dưới da của hai nhóm chuột. Một nhóm đã được uống Fucoidan( 100mg/kg/ ngày, 1 liều/ ngày), và thức ăn giả dược được cấp cho nhóm khác đã được kiểm soát. Có sự khác biệt đáng kể trong sự phát triển của các tế bào sarcoma đã được quan sát sau ngày thứ 14 (p<0.005), và ngày thứ 21 (p<0.0005) của thí nghiệm. Sự tăng trưởng của các tế bào sarcoma đã được ngăn chặn trên cơ thể chuột, nhờ có Fucoidan đã khống chế được điều này.A

Tác động của Fucoidan trên PBL

Tác động của Fucoidan trên PBL

B

Tác động của Fucoidan trên Molt4

Tác động của Fucoidan trên Molt4

C

Tác động của Fucoidan trên PBL

Sự phát triển của tế bào Sarcoma

Quá trình tế bào ung thư tự chết ApoptosisQuá trình tế bào ung thư tự chết Apoptosis

Ngày nay, nghiên cứu của Fucoidan cho thấy rằng Fucoidan có rất nhiều chức năng như “ tác dụng chống khối u”, “làm giảm hàm lượng cholesterol”, “làm giảm huyết áp” và “chức năng chống vi khuẩn”

Trở lại đầu trang