Chúng tôi nhận ra một điều sâu sắc rằng thế kỷ 21 là kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe cá nhân,
điều đó có nghĩa là mỗi người phải tự có trách nhiệm đối với sức khỏe của chính bản thân họ, và chúng tôi đặt tầm quan trọng vào việc tăng cường khả năng tự chữa bệnh tự nhiên của cơ thể. Để đạt được mục tiêu đó, tại Viện Nghiên cứu Fucoidan NPO, chúng tôi đã tập trung vào thực hiện việc nghiên cứu Fucoidan và những lợi ích rất lớn mà Fucoidan mang lại.

Tin tức
[2021/12/3]

Viện nghiên cứu Fucoidan NPO đang cập nhật trang Facebook của mình.
Vui lòng kiểm tra tại đây.
https://www.facebook.com/fucoidan.institute

[2016/02/26]

Website của chúng tôi đã được gia hạn

[2015/05/18]

Chúng tôi đã trình bày tại Hội nghị Châu Á về Dinh Dưỡng lần thứ 12 vào ngày 16 tháng 5.

[2014/09/01]

Chúng tôi đã trình bày tại Hội nghị của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Nhật bản lần thứ 61 vào ngày 30 tháng 8( được tổ chức tại trường Đại học Nakamura Gakuen)

[2014/05/10]

Chúng tôi đã cập nhật thông tin về các bài thuyết trình trong Hội nghị.

[2013/12/25]

Cuộc phỏng vấn Ông Miyazaki, Tổng giám đốc (hiện là giám đốc) được chiếu trực tiếp trên đài KBS( Công ty phát thanh truyền hình Hàn Quốc) chương trình “Shoro Byoshi” vào ngày 18 tháng 12

Fucoidan thúc đẩy chương trình tế bào tự chết (apoptosis)

Tác dụng ức chế sự hình thành mạch máu mới của Fucoidan