Sự ức chế hình thành mạch máu mới chống di căn

Sự ức chế hình thành mạch máu mới chống di căn

Angiogenesis là quá trình hình thành các mạch máu mới từ những mạch máu đã có trước đó. Khi chúng ta bị thương, sự tạo mạch xảy ra để chữa lành các vết thương. Tuy nhiên, sự tạo mạch cũng diễn ra trong quá trình tăng trưởng của các tế bào ung thư. Các tế bào ung thư cố gắng hình thành các mạch máu để có được oxy và chất dinh dưỡng cần thiết để phát triển. Nếu sự tạo mạch bị ức chế, các tế bào ung thư không thể hình thành mạch máu mới và do đó không thể phát triển. Mà như chúng ta biết các tế bào ung thư di căn sử dụng các mạch máu mới, vì vậy chúng ta có thể ngăn chặn sự di căn của tế bào ung thư.

Xác minh tác dụng ức chế hình thành mạch máu mới chống di căn

Chúng tôi đã kiểm chứng chức năng của Fucoidan có nguồn gốc từ Mozuku và Fucoidan có nguồn gốc từ Mekabu trong sự ức chế việc hình thành mạch màu mới bằng phương pháp Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVECs)

・Phương pháp thí nghiệm
Các mẫu thử Fucoidan có nguồn gốc từ Mozuku và Fucoidan có nguồn gốc từ Mekabu có nồng độ khác nhau


Hoạt động của tế bào NK

Hoạt động ức chế hình thành mạch máu mới chống di căn

(Hội nghị thường niên lần thứ 8 của Hiệp hội Miễn dịch Tự nhiên)

Tác dụng của các loại Fucoidan khác nhau đối với việc ức chế hình thành mạch máu mới
Cả hai loại Fucoidan có nguồn gốc từ Mozuku và Fucoidan có nguồn gốc từ Mekabu ức chế sự hình thành mạch máu mới ở các mức độ khác nhau dựa trên nồng độ của chúng. Ngoài ra, tác dụng ức chế sự hình thành mạch máu mới của Fucoidan có nguồn gốc từ Mekabu mạnh hơn so với Fucoidan có nguồn gốc từ Mozuku.

Mitigation action of fucoidan on anticancer drug treatment side effectsSự tác động của Fucoidan làm giảm tối đa tác dụng phụ của thuốc điều trị ung thư.

Ngày nay, nghiên cứu của Fucoidan cho thấy rằng Fucoidan có rất nhiều chức năng như “ tác dụng chống khối u”, “làm giảm hàm lượng cholesterol”, “làm giảm huyết áp” và “chức năng chống vi khuẩn”

Trở lại đầu trang