Lợi ích mong đợi từ Fucoidan

Hoạt động chống dị ứng

Hoạt động chống dị ứng của Okinawa Mozuku (Cladosiphon okamuranus) đã được kiểm tra bằng cách sử dụng mô hình chuột bị viêm da dị ứng.Tình trạng da của chuột, vốn đã được uống với Okinawa Mozuku, có sự cải thiện so với nhóm kiểm soát. Hơn nữa, với việc lặp đi lặp lại, hiệu quả được cải thiện đáng kể.

Hình[1]

expect_index06
(Công ty thành viên: Okinawa Hakko Kagaku Co., Ltd.)

 

※Viện Nghiên cứu Fucoidan NPO tôn trọng sự riêng tư của các cá nhân và cam kết bảo mật sự quản lý thông tin dựa trên các chính sách bảo mật.
※Quyền sử dụng tất cả các văn bản, số liệu và bảng trình bày trên trang web này thuộc về Viện Nghiên cứu Fucoidan NPO hoặc chủ sở hữu tương ứng. Sao chép bất cứ các nội dung đặc trưng ở đây mà không có sự cho phép đều bị nghiêm cấm.

Ngày nay, nghiên cứu của Fucoidan cho thấy rằng Fucoidan có rất nhiều chức năng như “ tác dụng chống khối u”, “làm giảm hàm lượng cholesterol”, “làm giảm huyết áp” và “chức năng chống vi khuẩn”

Trở lại đầu trang